เคลียร์ 20 คำถามคาใจ

---------------------------

ไขทุกข้อสงสัย

เรื่อง "วัคซีนโควิด-19"

---------------------------

#วัคซีน #โควิด

#ประเทศไทยต้องชนะ

#ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

#ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี

#PMOC