12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองตางู ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอบรรพตพิสัย พร้อมด้วยผู้อำการโครงการชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร และ จังหวัดพิจิตร เกษตรกรอำเภอบรรพตพิสัย ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และตัวแทนเกษตรกร ร่วมให้การต้อนรับ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รองเลขานุการและรองโฆษกคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามงานในพื้นที่และพบปะผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น เกษตรกร และตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำจากคลองวังยาง เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่รอยต่อจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร ซึ่งจะได้นำปัญหาและความต้องการเสนอต่อ สนช. และนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

             โดย อำเภอบรรพตพิสัย