13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 3 ตำบลอ่างทอง นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอบรรพตพิสัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ อบต.อ่างทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลอ่างทอง และพี่น้องประชาชน ร่วมให้การต้อนรับทีมศึกษาวิจัยปัญหาสุขภาพชุมชนของกระทรวงสาธารณสุขโดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมทำวิจัยจากจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดนครสวรรค์ ตามโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน ระยะเวลา 3 ปี (2560-2562) ซึ่งได้กำหนดลงพื้นที่ทำการศึกษาและเก็บข้อมูลร่วมกันในพื้นที่ของบ้านอ่างทอง หมู่ที่ 3 และบ้านทุ่งไก่เถื่อน หมู่ที่ 6 ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

            โดย อำเภอบรรพตพิสัย