13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางอุษณี  จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางกรพินธุ์  วงศ์เจริญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และทีมงาน อสม.ในพื้นที่ ออกเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมร่วมมอบของขวัญแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไปของจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย ชุดอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ โล่เกียรติคุณ ประกาศนียบัตร และเงินสด รายละ 1,000 บาท ตามโครงการ “9 ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ พม.” จำนวน 4 ราย ในพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอบรรพตพิสัยและอำเภอลาดยาว

            โดย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์