รายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามแนวทางยุติธรรมสร้างสุข (ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน)

กรณี : ความรุนแรงในครอบครัว

พฤติการณ์ของคดี : วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 22.30 น. ผู้ใช้ Facebook แจ้งขอความช่วยเหลือผ่านเพจ “สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์” กรณีหลานชายถูกบิดาซึ่งเคยรักษาเป็นผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต เนื่องจากเสพยาเสพติด ทำร้ายร่างกายหลานชายจนมีบาดแผล ประสงค์ให้หน่วยงานราชการเข้าช่วยเหลือในการนำเด็กออกมาจากบิดา เพื่อส่งให้มารดาเลี้ยงดูต่อไป

 สรุปผลการให้ความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. นางถนอมพรรณ เพิ่มพูน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และพนักงานกองทุนยุติธรรม ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว และนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ,นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนิติกร องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเสนาท ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบางม่วง ,ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

  1. สำนักงานยุติธรรมยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการแจ้งให้ทราบถึงสิทธิและการรับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หากในภายหลังปรากฏว่ามารดาของเด็กแจ้งความดำเนินคดีในกรณีเด็กถูกทำร้ายร่างกาย

  ให้คำแนะนำในการให้ความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม หากมารดาเด็กประสงค์ขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม กรณีการช่วยเหลือประชาชนฝนการดำเนินคดี

  การให้ความช่วยเหลือการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้านอื่นๆ (เช่น ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียหาย, ให้ความคุ้มครองผู้เสียหาย บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือพยานในคดีอาญา, กระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท, การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์)  ดำเนินการ รายละเอียด : ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและกระบวนการดำเนินคดีให้กับมารดาเด็กให้ทราบในเบื้องต้น

  1. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ,นักพัฒนาชุมชน ,นักสังคมสงเคราะห์ ,ผู้ใหญ่บ้าน ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบางม่วง ร่วมกันเจรจาและนำบิดาของเด็กเข้าทำบันทึกประจำวัน เพื่อตกลงยินยอมให้บุตรชายคนเล็กไปอยู่ในความดูแลของมารดา และลดพฤติกรรมความรุนแรงลง หากภายหลังบิดาของเด็กจะไปเยี่ยมบุตรที่อยู่ในความดูแลของมารดาสามารถไปพบได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเด็ก

   เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบางม่วง จะช่วยสอดส่องพฤติกรรมของบิดาของเด็ก และหากมีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายหรือทำอันตรายใดๆแก่บุคคลภายในครอบครัวทั้งตนเอง และผู้อื่น สามารถแจ้งความเพื่อดำเนินตามกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ในทันที

โดย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ , 19 พฤษภาคม 2564