วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2564

26 พฤษภาคม 2564  นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่า บึงบอระเพ็ดนครสวรรค์ ภายใต้โครงการปลูกป่า ป้องกันไฟป่า จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ ปี 2564 จำนวน 1,300 ต้น บนเนื้อที่ 13 ไร่ ณ จุดชมวิวบึงบอระเพ็ด ตำบลพระนอนอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา ภาครัฐและเอกชนร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 50 คนตามมาตรการ ป้องกันโรคติดต่อ covid 19

โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์