จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในจังหวัดนครสวรรค์ขณะนี้ ทำให้จำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้คลังสำรองโลหิตของทุกโรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์ลดลงจนถึงขั้นวิกฤติอย่างรุนแรง

จึงขอเชิญชวนประชาชนที่มีสุขภาพดี ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเร่งด่วน

สามารถบริจาคโลหิตได้ที่

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์

วันและเวลาเปิดรับบริจาคโลหิต

วันทำการปกติ เวลา 08.30-19.30 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-15.30 น.

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 5637 1447

ข้อมูลจาก : เพจ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.นครสวรรค์

เผยแพร่ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์