นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น และ นมผงสำหรับเด็ก

  วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้การต้อนรับ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น และ นมผงสำหรับเด็ก พร้อมด้วย ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ คณะ

         ในการนี้ หน้ากากอนามัย และนมผงสำหรับเด็ก ดังกล่าว อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จะนำไปจัดสรรให้ประชาชน เด็กเล็กโดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบางที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด - 19

โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์