พร้อมยัง ? เตรียมตัวฉีดวัคซีนโควิด-19 ต้องทำอย่างไร

 

การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ควรทราบข้อมูลเบื้องต้น และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ดังนี้

 

- ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนฉีด หากว่ามีโรคประจำตัว

 

- ภายหลังจากการฉีดก็ควรเฝ้าสังเกตอาการแพ้ อย่างน้อย 30 นาที

 

- หากมีอาการแพ้รุนแรง เช่น ไข้สูง ชัก ให้รีบแจ้งสายด่วน 1422

 

- ที่สำคัญต้องตระหนักว่าเมื่อฉีดวัคซีนแล้วยังสามารถติดเชื้อได้อีก

 

อย่างไรก็ตามประชาชนยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยการ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางระหว่างกัน หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และหมั่นล้างมือเป็นประจำ

 

โดย สำนักนายกรัฐมนตรี