พิมพ์
หมวด: ประชาสัมพันธ์ผลงานรัฐบาล
ฮิต: 72

ไฟเขียว! ลดเงินสมทบประกันสังคม 3 เดือน

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้างและผู้ประกันตนในช่วงสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในระยะนี้ รัฐบาลจึงปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับนายจ้างและผู้ประกันตน เป็นเวลา 3 เดือน (มิถุนายน – สิงหาคม 2564) ดังนี้

  1. นายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ปรับลดอัตราเงินสมทบจากเดิม 5% เหลือฝ่ายละ 2.5% ของค่าจ้าง
  2. ผู้ประกันตน ม.39 ปรับลดอัตราเงินสมทบจากเดิม เดือนละ 432 บาท เป็นเดือนละ 216 บาท

โดยรัฐบาลจะยังคงส่งเงินสมทบในอัตราเดิม คือ 2.75% ของค่าจ้าง ซึ่งจากมาตรการนี้ นายจ้างและผู้ประกันตนกว่า 12.9 ล้านคน จะได้รับประโยชน์ในการลดภาระค่าใช้จ่าย และคิดเป็นเงินหมุนเวียน ในระบบเศรษฐกิจกว่า 2 หมื่นล้านบาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงเเรงงาน โทร. 1506

โดย กระทรวงแรงงาน