ความคืบหน้าของเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย)

เวลา 13.00 น. ลูกจ้าง บริษัท ตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวนประมาณ 150 คน ได้รวมตัวกันเพื่อสอบถามความคืบหน้าของเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ได้เชิญผู้แทนลูกจ้างและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชี้แจง ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ ประกอบด้วย

  1. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
  2. เจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
  3. เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์
  4. ตัวแทนลูกจ้าง บริษัท

โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ได้ชี้แจงให้ผู้แทนลูกจ้างทราบ เรื่องกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างกรณีค่าชดเชย ดังนี้ คำสั่งที่ 29/2563 กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย ปัจจุบันอยู่ในระยะเวลาการยื่นฎีกาของนายจ้าง ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 หากนายจ้างไม่ยื่นขอฎีกาภายในกำหนด คำสั่งดังกล่าวจะเป็นที่สุด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ จะขอคัดสำเนาคำสั่งศาลในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 และดำเนินการขอดำเนินคดีอาญาต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์อนุมัติจึงจะส่งดำเนินคดีอาญาต่อพนักงานสอบสวนภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 และส่งสรุปรายชื่อพร้อมยอดเงินไปยังกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง เมื่อกองทุนอนุมัติเงินมาจะดำเนินการเขียนเช็คสั่งจ่ายให้ลูกจ้างภายใน 3 วันทำการหลังจากที่กองทุนโอนเงินมาให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์แล้ว หากนายจ้างยื่นฎีกา

ก็ต้องรอกระบวนการของศาลฎีกาสิ้นสุดก่อน จึงจะสามารถดำเนินการต่อได้ ลูกจ้างพอใจแล้วได้แยกย้ายกันกลับ ในเวลา 15.30 น.

โดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์