วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2564

14 มิถุนายน 2564 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ช่วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบของที่ระลึกให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายสาธิต เทศสมบูรณ์ หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้รับมอบ ในการนี้ เพื่อไว้มอบให้ผู้บริจาคโลหิต ณ อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์

14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.-12.00 น. นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ร่วมกับอำเภอตาคลี นำโดยนายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี และ คณะกรรมการ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอตาคลี ร่วมให้กำลังใจ ขอบคุณผู้ที่มาบริจาคโลหิต และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รวมทั้ง รณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริจาคดวงตา อวัยวะ ซึ่ง ผลการออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ มีผู้บริจาคดังนี้

- บริจาคโลหิต จำนวน 249 ยูนิต

- บริจาคดวงตา 13 ราย

- บริจาคอวัยวะ 12 ราย

ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ สนับสนุนค่าอาหารผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ จำนวน 3,000 บาท ณ หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ที่ว่าการอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

15 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  มอบหมายให้ นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสาธิต เทศสมบูรณ์ หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ช่วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต และมอบของระลึกให้กับผู้บริจาคโลหิตงานสัปดาห์วันผู้บริจาคโลหิตโลก ปี 2564 ในการนี้ พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์  ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ พร้อมด้วยประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ และข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต ณ อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.-12.00 น. นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ร่วมกับอำเภอชุมตาบง โดยนายอรรถการณ์ จิตถวิล นายอำเภอชุมตาบง ร่วมให้กำลังใจ ขอบคุณผู้ที่มาบริจาคโลหิต และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รวมทั้ง รณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริจาคดวงตา อวัยวะ ซึ่ง ผลการออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ มีผู้บริจาคดังนี้

- บริจาคโลหิต จำนวน 43 ยูนิต

- บริจาคดวงตา 9 ราย

- บริจาคอวัยวะ 9 ราย

ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ สนับสนุนค่าอาหารผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ จำนวน 2,000 บาท ณ หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ที่ว่าการอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

โดย เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ กิ่งกาชาดอำเภอตาคลี

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/769200300411696

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/769185967079796

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/768383487160044

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/768372307161162