ศบค. ออกมาตรการผ่อนคลายตามระดับพื้นที่ นครสวรรค์เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง มีผล 21 มิถุนายน 2564

https://media.thaigov.go.th/uploads/public_img/source/180664.pdf