ฝ่ายปกครองจัดตั้งจุดตรวจคัดกรอง COVID- 19

           28 และ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. ว่าที่ ร.ต.ปรีชา พลับน้อย  ปลัดจังหวัดนครสวรรค์  พร้อมด้วยนายรณกร  เผ่าวิจารณ์  นายอำเภอพยุหคีรี  ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองจังหวัดนครสวรรค์  ณ  บริเวณหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย - ม่วงหัก  อำเภอพยุหะคีรี

         29 มิถุนายน  2564  เวลา 14.30  น.   นายกฤชเพชร  เพชระบูรณิน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ภารกิจการตั้งด่านตรวจการป้องกัน การคัดกรองผู้ที่เดินทางผ่านจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ( โควิด -19  )    ณ   บริเวณเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก  อำเภอพยุหะคีรี