ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ประชาสัมพันธ์มาตรการยับยั้ง COVID-19 และจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

1 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30 น. นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ มอบหมายให้นายอภิชาติ ศรีสุทธิ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยสมาชิก อส.อ.ท่าตะโก ที่ 5 ร่วมกับ โรงพยาบาลท่าตะโก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะโก และเทศบาลตำบลท่าตะโก ตรวจตลาดนัดวันพฤหัสบดี ศูนย์ท่ารถอำเภอท่าตะโก หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโกผลการตรวจพบว่า

  1. ระยะห่างระหว่างร้าน 1 เมตร
  2. มีการวัดไข้ผู้ใช้บริการก่อนเข้าตลาดทุกราย
  3. มีเจลแอลกอฮอล์บริการที่ทางเข้าออก และร้านค้ามีพร้อมให้บริการลูกค้า
  4. จดรายชื่อผู้ใช้บริการและแม่ค้า

โดยได้แนะนำผู้จัดการตลาดนัดให้ปฏิบัติตามมาตรการยับยั้งการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด และให้ดำเนินการจัดที่พักคอยกรณีวัดอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาและให้ประชาสัมพันธ์ร้านค้าจัดให้มีเจลแอลกอฮอลล์บริการทุกร้านค้าเพิ่มเติม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้จัดการตลาดนัดยินดีดำเนินการตามคำแนะนำเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

 

2 กรกฎาคม 2564  เวลา 14.00 น.  พล.ต.อดุลย์ ชมเย็น ผบ.มทบ.31/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.31 มอบหมายให้ พ.อ.พรชัย นพรัตน์ รอง ผบ.มทบ.31(2)  นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย แจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือพระราชทาน ให้กับ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและประชาชนที่เดินทางเข้ารับการตรวจคัดกรอง ณ ด่านตรวจ/คัดกรองโควิด19 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด บริเวณหน้า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย-ม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เพื่อเป็นการรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019

 

2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.  – 16.00 น. นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ จัดทีมอาสาสมัครสภากาชาดไทย ออกร่วมกิจกรรมบริการผู้เข้ารับฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยอาสาสมัครคอยช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่เข้ามารับบริการฉีดวัคซีน ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้นำเจลแอลกอฮอล์ พร้อมหน้ากากอนามัย มอบให้กับประชาชนที่เข้ารับบริการ เพื่อเป็นการรณรงค์ และป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ ณ จุดบริการฉีดวัคซีน โควิด-19 ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

 

2 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี มอบหมายให้ นายธาดา วงษ์เลิศเกตุยา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอตาลี ผู้แทนจาก รพ.ตาคลี นายกเทศมนตรีเมืองตาคลี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองตาคลี ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ปลัดอำเภอ และ สมาชิก อส. จัดเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม(ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ) เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอตาคลี

 

        5 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.20  น.   นายกฤชเพชร  เพชระบูรณิน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่ตรวจติดตาม โรงพยาบาลสนาม   ณ   สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

        5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ อำเภอลาดยาว ณ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่(หลังเก่า) อำเภอลาดยาว และอำเภอแม่วงก์ ณ อาคารศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีนายอำเภอลาดยาว นายอำเภอแม่วงก์ สาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมด้วย

         6 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนนายสถานีรถไฟนครสวรรค์ ผู้แทนขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ ผู้แทนแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์  (คณะที่ 3) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมลงพื้นตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) สำหรับกิจการ/กิจกรรมประเภท การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

  1. สถานีรถไฟนครสวรรค์
  2. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์
  3. ร้าน April's Brasseries
  4. ร้าน Take A Break
  5. ร้านอีแต๋น

          ผลการปฏิบัติ ผู้ประกอบการ/ร้านอาหาร ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันฯ และยินดีดำเนินการตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

         7 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ช่วยฯ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้นำคณะจิตอาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมกิจกรรมบริการผู้เข้ารับฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยอาสาสมัครคอยช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่เข้ามารับบริการฉีดวัคซีน ในการนี้ ได้นำเจลแอลกอฮอล์ พร้อมหน้ากากอนามัย มอบให้กับประชาชนที่เข้ารับบริการ เพื่อเป็นการรณรงค์ และป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ ณ จุดบริการฉีดวัคซีน โควิด-19 ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

        8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30  น.   นายกฤชเพชร  เพชระบูรณิน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ภารกิจการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ และการรณรงค์การลงทะเบียนการฉีดวัดซีนโควิด -19   ณ  ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี 2  อ.เมืองนครสวรรค์

       โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ มณฑลทหารบกที่ 31  เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/781328129198913