พิมพ์
หมวด: 2.ข่าวทั่วไป
ฮิต: 159

พิธีเปิดศูนย์ขวัญแผ่นดิน  จังหวัดนครสวรรค์  รุ่นที่ 3 

6  กรกฎาคม 2564   เวลา  10.30  น.  นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  มอบหมายให้ นายกฤชเพชร    เพชระบูรณิน   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพติด ระบบสมัครใจในรูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ศูนย์ขวัญแผ่นดิน  จังหวัดนครสวรรค์  รุ่นที่ 3  ณ   ค่ายลูกเสือ  ส.คอบร่าแคมป์   ม. 10  ต.พระนอน  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์

โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์