การตรวจสอบขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

7 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  พลับน้อย  ปลัดจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานการตรวจสอบพื้นที่ป่า ที่จะขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ขอทำเหมืองแร่ยิปซัม)  ของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  ณ ท้องที่ตำบลทุ่งทอง อ.หนองบัว

โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์