4 ม.ค. 2561 เวลา 10.00 น. นายอำเภอชุมแสงได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้นำท้องที่และท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดข้าวดีเด่นระดับกรมประจำปี 2561 "กลุ่มบ้านท่าไม้" ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง ในวันที่ 9 มกราคม 2561 ณ. ศูนย์ผลิตเมล็ดข้าว ทั้งนี้มีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมประชุม รวมทั้งหมด 50 คน

โดย  อำเภอชุมแสง