Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

           ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษชั่วคราว (ครูต่างประเทศ)  จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ http://202.29.211.90/news2559/myfile/2561/15229182880.pdf

 

 

            โดย นันทนา  อัมระนันทน์  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1  ข่าว