พิมพ์
หมวด: 2.ข่าวทั่วไป
ฮิต: 385

               5 - 6 ม.ค. 2561 นายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมงานตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนวัฒนธรรมเมืองสี่แคว พร้อมด้วยข้าราชการ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ณ บริเวณเวทีต้นน้ำเจ้าพระยา ถนนสี่พระยา  โดยมีสินค้าทางวัฒนธรรมจากผู้ประกอบการรายใหม่-รายเก่า นักเรียน นักศึกษา เยาวชนนำสินค้ามาขายเพื่อหารายได้พิเศษและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสินค้าหลากหลายให้เลือกซื้อมากมาย อาหาร-ขนมพื้นบ้าน ผักและผลไม้สดปลอดภัยจากสวนของที่ระลึกของใช้มาจำหน่วยรวมทั้งการแสดงพื้นบ้าน ฟ้อนแคนลาวครั่งจากตำบลหัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสสรรค์ การแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่งเยาวชนสนพฤก นครสสรรค์ ซึ่งมาร่วมสืบทอดบทเพลงความเป็นไทยกว่า 40 คน โดยภายในงานมีประชาชน เยาวชนเดินเที่ยวชมงานซื้อสินค้าสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป รายงาน

โดย  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์