6 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.นายสุวิทย์ เดชครุฑ นายอำเภอโกรกพระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ชวนเด็กซิ่ง...ไปวิ่งทำดี" ณ วัดกระจังงาม ม.4 ต.ศาลาแดง

              โดย  อำเภอโกรกพระ