6 มกราคม 2561  เวลา 09.00 น. นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วยจิตอาสา  และ นายประทีป แก้วงาม นายก อบต.เกรียงไกร/นายเมธี ฤทธิ์มหันต์  กำนัน ต.เกรียงไกร ร่วมกับประชาชนจิตอาสาและราษฎรในหมู่บ้านจัดกิจกรรมทำบุญหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านสันพิง   ต.เกรียงไกร  และปลูกต้นไม้ รอบหนองน้ำสาธารณประโยชน์ "หนองเมือง" จำนวน 300 ต้น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของหมู่บ้านและสร้างความสามัคคี   ในหมู่คณะ

 

           6 มกราคม 2561  จิตอาสาอำเภอชุมแสงพร้อมทั้งผู้นำ ม.9 ต.พิกุลและ ม.15 ต.เกยไชย  ช่วยกันทำความสะอาดและขนย้ายสิ่งของที่วัดชุมแสง

 

           7 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น.  นายรัฐพล  ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง ได้ร่วมกับชมรมคนไทยไม่ทิ้งกันและจิตอาสาในหมู่บ้าน สร้างส้วมให้กับคนยากไร้ จำนวน 2 หลังและมอบถุงยังชีพ 12 ถุง แก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่หมู่บ้านคลองงิ้วและบ้านคลองสำพรึง ต.พันลาน อ.ชุมแสง

          โดย  อำเภอเมืองนครสวรรค์ และอำเภอชุมแสง