พิมพ์
หมวด: 2.ข่าวทั่วไป
ฮิต: 337

                7 ม.ค. 2561 เวลา 13.00 น. นายอภิสรรค์   สง่าศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมทัศนศึกษาตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ กิจกรรมฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบและศึกษาดูงานการรับรู้ที่ยั่งยืน   ณ  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบบ้านสุขสมบูรณ์  ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา

          โดย สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์