7 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.  นายรัฐพล  ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขยะทองคล้องใจ สานใยรักชุมชน ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนวัดเกยไชยเหนือ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรีไซเคิลขยะ นำมาทำผลิตภัณฑ์หลายชนิด เช่นเสื้อกันฝน ถุงหิ้วจากกล่องนมโรงเรียน..ตุ๊กตาขึ้นรูปเพื่อประดับตามตู้เย็นและอื่นๆอีกหลายอย่าง มีเด็กนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วม 80 คน ณ ศาลาหน่วยอบรมประชาชน วัดเกยไชยเหนือ ต.เกยไชย อ.ชุมแสง

              โดย   อำเภอชุมแสง