Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

18 เมษายน 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

เวลา 09.10 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอความช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าบ้านของผู้ร้องจากการทรุดโทรมจากการถมดินทำให้ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนถนนที่ใช้ในการสัญจรไม่สามารถใช้งานได้ปกติ เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาดังกล่าวพร้อมรับเรื่องร้องเรียนเพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

เวลา 10.45 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเข้ารับบริการซ่อมรถยนต์จากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และปัจจุบันได้ดำเนินการชำระค่าเสียหายตามข้อตกลงกับอู่รับซ่อมรถยนต์ดังกล่าวมาเป็นเวลานานหลายเดือน แต่ไม่มีความคืบหน้าการซ่อมแซมรถยนต์แต่อย่างใด และผู้ร้องไม่มีรถยนต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นพร้อมประสานกับอู่รับซ่อมรถยนต์ดังกล่าว เพื่อดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยตามข้อร้องเรียนของผู้ร้องต่อไป

 

20 เมษายน 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

เวลา 09.10 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาพิพาทแนวเขตที่ดินกับพื้นที่ข้างเคียง ในการใช้ประโยชน์นำการสัญจรเข้าพื้นที่ทำการเกษตร เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหา พร้อมอธิบายกระบวนการตามหลักข้อกฎหมายเบื้องต้นให้กับผู้ร้องเข้า พร้อมแนะนำให้ผู้ร้องเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนจะใช้กระบวนการตามหลักข้อกฎหมายต่อไป

 

เวลา 11.15 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับญาติของตนประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ และยังไม่ได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือจากคู่กรณีเนื่องจากทางฝ่ายผู้ร้องได้รับบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาพร้อมอธิบายกระบวนการของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามหลักข้อกฎหมาย และกระบวนการทางศาลในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับคู่กรณีต่อไป หลังจากได้ฟังคำแนะนำเบื้องต้นผู้ร้องเข้าใจ จึงเดินทางกลับ

เวลา 14.30 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายกรณีพิพาทแนวเขตที่ดินโดยมีการก่อสร้างถนนบนพื้นที่ในโฉนดของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่ฯ ให้คำปรึกษาและอธิบายกระบวนการตามหลักข้อกฎหมายให้กับผู้ร้องเข้าใจต่อไป

 

26 เมษายน 2561

       กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมออกหน่วย และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (เมษายน)  ณ  วัดบ้านไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (นายธนาคม จงจิระ) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และส่วนราชการต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

นายก อบต.พระนอน อำเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ที่อำนวยความสะดวกในการจัดงาน

   ทั้งนี้ สคบ.จังหวัดนครสวรรค์ได้จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชนในพื้นที่และมีการเล่นเกมส์  มอบของรางวัลกับประชาชนเนื่องในโอกาส “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2561 จังหวัดนครสวรรค์ ” ซึ่งตรงกับวันที่ 30 เมษายนของทุกปี และยังเป็นวันครบรอบการก่อตั้ง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ครบรอบ 39 ปี  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ยังได้ตั้งจุดรับร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และเชิญชวนประชาชนตอบคำถาม 4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรีภายในบริเวณงาน

โดย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์