10 มกราคม 2561 เวลา  10.30  น. นายอภิสรรค์   สง่าศรี  รอง ผวจ.นว. เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการเดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชประจำปีงบประมาณ 2561  ณ  ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์

             โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์