พิมพ์
หมวด: ข่าวศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์/ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ฮิต: 172

            9 พฤษภาคม 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้  เวลา 09.20 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือกรณีขอคำปรึกษาการยื่นสอบเขตรังวัดที่ดินของตนเอง ซึ่งปัจจุบันผลของการยื่นสอบเขตปรากฏว่าพื้นที่ของตนเองครอบครองเนื้อที่หายไปจำนวนหนึ่ง เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น พร้อมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชี้แจ้งประเด็นเรื่องร้องเรียนให้กับผู้ร้องเข้าใจ หลังจากได้ฟังคำชี้แจ้งเบื้องต้นผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

             เวลา 11.00 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เอกสารหลักฐานทางราชการ ที่ได้มีการเก็บรักษาแล้วปัจจุบันชำรุดจนไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ เจ้าหน้าที่ฯ ชี้แจ้งระเบียบตามหลักข้อกฎหมายเบื้องต้นให้กับผู้ร้องเข้าใจต่อไป

               โดย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์