Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

            สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นิติกร ระหว่าง 15-21 พฤษภาคม 2561

โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์

Attachments:
Download this file (Scan0626.pdf)Scan0626.pdf[ ]571 kB