Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

                 7 มิถุนายน 2561​ เวลา 09.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายนายบรรลือ สง่าจิตร รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน " 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561" ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครสวรรค์ชั้น 5

                     โดย  ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์