Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

                8 มิถุนายน 2561  นายอำเภอลาดยาว ตรวจโครงการก่อสร้างสะพานและท่อลอดถนน ตามแผนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบอำเภอลาดยาว

จุดที่ 1 ปรับปรุงสะพาน ( ยกระดับสะพานขึ้น) หน้าเทศบาลตำบลลาดยาว การก่อสร้างอาจจะล่าช้าบ้างเนื่องจากน้ำกัดเซาะทางเบี่ยงขาดรอระดับน้ำลดลง

จุดที่ 2 ก่อสร้างสะพาน ตรงจุดสะพานเรืองไทย การก่อสร้างคาดว่าจะเป็นไปตามแผน

จุดที่ 3 ท่อลอดถนนตรงบ้านสวนขวัญ การก่อสร้างคาดว่าจะเป็นไปตามแผน

                  โดย  อำเภอลาดยาว