Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

                สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์เปิดรับสมัครพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา เงินเดือน  18,000 บาท คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ยื่นใบสมัครระหว่าง 20-26 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  (หมายเลขโทรศัพท์ 0-5680-3532-5) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 2 กรกฎาคม 2561  รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด  

               โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์