Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN.......................................................................................................................

  ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2562  

.. คลิกที่นี่ ..
 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

                15 มิ.ย. 61 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

เวลา 09.30 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการฟ้องร้องดำเนินคดียึดทรัพย์ จากการกู้ยืมเงินและผิดการชำระหนี้ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น พร้อมอธิบายกระบวนการตามหลักข้อกฎหมายให้กับผู้ร้องเข้าใจ หลังจากได้ฟังคำชี้แจงผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

เวลา 11.00 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจะถูกสหกรณ์การเกษตรฟ้องร้องบังคับคดี เนื่องจากผู้ร้องได้กู้เงินมาลงทุน และปัจจุบันผิดสัญญากู้ยืมเงิน พร้อมกับผิดนัดชำระหนี้ที่ได้กระทำขึ้นตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ฯ ให้คำแนะนำผู้ร้องปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อจะได้ไม่ต้องถูกดำเนินการถูกยึดทรัพย์ต่อไป

 

                18 มิ.ย. 61 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

เวลา 10.25 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาการเรียกเงินดูแลบุตรจากอดีตสามีของตน ซึ่งได้มีการตกลงจะมีการส่งเสียเลี้ยงดูหลังจากได้มีการเลิกรากัน แต่ปัจจุบันไม่ได้รับเงินเลี้ยงดูบุตรดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลพร้อมให้คำแนะนำผู้ร้องเข้าพบ สนง.อัยการ สคช.จ.นว. เพื่อให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

เวลา 13.40 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำแนะนำเกี่ยวกับการฟ้องร้องสิทธิในที่ดินของตนที่ได้ทำการซื้อขายกรรมสิทธิ์กันก่อนจะออกโฉนดแต่ยังไม่ได้มีการแบ่งแปลงในที่ดิน และปัจจุบันที่ดินแปลงใหญ่ถูกยึดทรัพย์ทำให้ผู้ร้องเสียสิทธิ์ในที่ดินไป เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามพร้อมตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น พร้อมให้คำแนะนำผู้ร้องใช้วิธีการกระบวนการทางศาลต่อไป หลังได้ฟังคำแนะนำ ผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

                 20 มิ.ย. 61 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

เวลา 10.25 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านกฎหมายกี่ยวกับการถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทฯเช่าซื้อรถยนต์ แต่เนื่องจากผู้ร้องได้โอนกรรมสิทธิ์ให้กับบริษัทฯที่ได้ซื้อรถยนต์ต่อไป เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามพร้อมตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นและให้คำอธิบายเกี่ยวกับการข้อกฎหมายกับผู้ร้องใจพี่เข้าใจ ผู้ร้องจึงเดินทางกลับ

 

เวลา 14.20 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับออกใบครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ส.ป.ก. ซึ่งผู้ร้องได้ยื่นรังวัดพร้อมกับที่ดินข้างเคียงมาเป็นระยะเวลานานหลายปี แต่ของผู้ร้องเองยังไม่ได้รับใบกรรมสิทธิ์ดังกล่าว แต่พื้นที่ข้างเคียงได้รับเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น พร้อมรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตามให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

                  21 มิถุนายน 2561

 เวลา 09.09 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดนครสวรรค์ออกหน่วยเคลื่อนที่ "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เดือนมิถุนายน 2561" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (นายธนาคม จงจิระ) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ส่วนราชการต่างๆ

   ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด นครสวรรค์ ได้ตั้งจุดรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตอบคำถาม 4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรีภายในบริเวณงาน

 

เวลา 10.10 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอความอนุเคราะห์จัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อให้ผู้ร้องมีอาชีพและมีรายได้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เนื่องจากผู้ร้องเป็นบุคคลพิการทางสายตา เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาพร้อมรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เพื่อประสานกับหน่วยงานเกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

เวลา 14.30 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการติดตามเรื่องร้องเรียนที่เคยได้ดำเนินการยื่นหนังสือร้องเรียนไว้ เจ้าหน้าที่ฯ จึงได้อธิบายกระบวนการดำเนินการตามระเบียบและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเบื้องต้นให้กับผู้ร้องเข้าใจ หลังจากได้ฟังคำแนะนำผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

                โดย  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์