โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

ดาวน์โหลดวีดิโอฉบับเต็มได้ที่นี้ (ระยะเวลา 2 ชั่วโมง)