Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN.......................................................................................................................

  ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2562  

.. คลิกที่นี่ ..
 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

                25 มิถุนายน 2561 เวลา14.00 น. นายรัฐพล  ธุระพันธ์ มอบหมายให้ นายสุริยัน ชมภูมิ่งเกษตรอำเภอชุมแสงร่วมกับนายเพชรรัตน์ ดิษฐ์สงค์ ปลัดอำเภอชุมแสงดำเนินการภายใต้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอชุมแสงได้ไกล่เกลี่ยหนี้จากการบังคับคดีของสำนักงานบังคับระหว่างผู้ร้อง(ลูกหนี้)กับสถาบันการเงิน ผลการดำเนินการ ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงยินยอมให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เป็นที่เรียบร้อยสร้างความพึงพอใจให้กับทั้ง 2 ฝ่าย ณ.ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอชุมแสง

                    โดย อำเภอชุมแสง