Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN.......................................................................................................................

  ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2562  

.. คลิกที่นี่ ..
 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

                 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.  นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายอำเภอเมืองนครสวรรค์  /นายวิฑูรย์ เจริญชัยฤทธิ์ ส อบจ.นว/นางเฉลา ผกาแก้ว นายก อบต.วัดไทรย์/นายผจญ ตั้งมั้น กำนันตำบลวัดไทร  และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น/ประชาชน/ร่วมจัดผ้าป่า สมทบปัจจัยช่วยเหลือครอบครัวนายสุนันท์-นางทัศนีย์ บางบุญ ราษฎร หมู่ที่ 12 ตำบลวัดไทร ซึ่งประสบอัคคีภัยบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง ได้ปัจจัยเป็นเงินสด จำนวน 220,368.50 บาท  ณ วัดวังหิน ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

                  โดย อำเภอเมืองนครสวรรค์