Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN.......................................................................................................................

  ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2562  

.. คลิกที่นี่ ..
 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

                28 มิถุนายน 2561   ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอพยุหะคีรี มอบหมายให้นางวิยดา พลับน้อย แม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพยุหะคีรี ปลัดและเจ้าหน้าที่ อบต.พยุหะ เจ้าหน้าที่เทศบาลพยุหะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อส.อำเภอพยุหะคีรีและเจ้าหน้าที่กาชาด ร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน พร้อมมอบถุงยังชีพ ตัดผม ตรวจฟันและมอบไม้เท้า ให้กับ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง คนชราและเด็กยากจน จำนวน 12 ราย  ในเขตพื้นที่ ตำบลพยุหะ

                29 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น.  นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี มอบหมาย นายธาดา วงษ์เลิศเกตุยา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มฯพร้อมกิ่งกาชาดอำเภอตาคลี เยี่ยมบ้านและมอบสิ่งของให้กับ ด.ญ.พรรณนิภา เด็กนักเรียนที่มีฐานะยากไร้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ณ บ้านเลขที่ 35 ซ.ศิลานาก ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

                 30 มิถุนายน 2561  ว่าที่ ร.ต. ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอพยุหะคีรี พร้อมด้วย นางวิยดา พลับน้อย แม่บ้านมหาดไทย ร่วมกับ ชมรม DOGSRIDER ได้ทำกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้พิการ จำนวน 2 ราย ดังนี้

                  1.นำรถโยก และมุ้งครอบกันยุง ตลอดจน เงิน จำนวน 700 บาท มอบให้แก่คุณลุงยงยุทธ   ซึ่งมีอายุมากและพิการเดินไม่ได้

                  2.มอบรถวีลแชร์  ซ่อมจากศูนย์ซ่อมวีลแชร์ อุทัยธานี ให้แก่นางแป้งร่ำ พร้อมเงินจำนวน 1,000 บาท

 

                  โดย อำเภอพยุหะคีรี อำเภอตาคลี