Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

                12 กรกฎาคม 2561​ เวลา 10.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พื้นที่ มอบหมายนายบรรลือ สง่าจิตร รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ต้อนรับนาย​วิชัย ศรีขวัญ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงมหาดไทย (ค.ต.ป.) ณ อบต.ด่านช้าง และพื้นที่โครงการขุดอ่างเก็บน้ำ ม.11 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

                 โดย  สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์