16 มกราคม 2561   เวลา 08.00 น. นายอภิสรรค์  สง่าศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในโครงการผู้ว่าพาทำบุญ เนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ)  ณ  วัดศรีอุดมวนาราม  อ.ชุมตาบง

                โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์