16 มกราคม 2561 นายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลพยุหะ เจ้าท่า และชาวบ้านในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย 474 เมตร ที่เกิดกรณีทีคนเสียชีวิตจากบ้านพักอาศัยริมแม่น้ำพังทลายจากตลิ่งริมแม่น้ำทรุดตัวเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2560  ในปัจจุบันก็ยังมีการสไลด์ของดินริมตลิ่งใต้พื้นถนนอยู่ต่อเนื่อง  โดยมีนายอำเภอพยุหะคีรี เป็นประธานในการประชุม มติที่ประชุม ชาวบ้านที่มีบ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยยินยอมให้มีการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมด้านหลังบ้าน โดยขณะก่อสร้างหากบ้านเรือนของตนได้รับความเสียหายจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

             โดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์