15 มกราคม 2561

               15 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก มอบหมายให้นายหมวดโท ภูวดล เรืองอนันต์ ปลัดอาวุโส เป็นประธานเปิดกิจกรรม "จิตอาสา  เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ วัดหนองสะเอ้ง ม.12  ต.สายลำโพง อ.ท่าตะโก

               โดยมีนายสุทัศน์ ก้อนจันทร์เทศ รอง นายก อบต.สายลำโพง ผู้แทนนายกฯ พร้อมผู้บริหาร และเจ้าที่/  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ แพทย์ฯ สารวัตรฯ /พัฒนากรประจำตำบล/จนท.รพ.สต./สมาชิก อส.ร้อย อส.อ.ท่าตะโกที่ 5 /ร.ต.วีระชัย บุญทะจิตต์ หัวหน้า ชป.มวลชน และจิตอาสาในพื้นที่ มาร่วมกันทำความสะอาด และพัฒนาวัดหนองสะเอ้ง และโรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง  จำนวนประมาณ 150 คน

 

16 มกราคม 2561

              อำเภอพยุหะคีรีขอรายงานกิจกรรมจิตอาสา ดังนี้

  1. จิตอาสา ฯหมู่ 1 ต.น้ำทรง รวมกับ อบต.น้ำทรง นำโดย นายกสุนทร สุขเรือง และ นักเรียนโรงเรียนวัดใหม่ ร่วมกันทำความสอาด วัด และ โรงเรียน ในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลน้ำทรง ผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน
  2. จิตอาสาฯ หมู่ที่ 4 ตำบลย่านมัทรี ร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาปรับปรุง บริเวณรอบในหมู่บ้าน มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน

 

             เวลา 09.00 น. อำเภอแม่เปินร่วมกับ อบต.แม่เปิน หน.ชป.มวลชน อ.แม่เปิน และจิตอาสา หมู่ที่ 9 ,12 และ 20  จำนวน 60 คน ร่วมกันทำความสะอาดสะพานคลองโพธิ์ หมู่ที่ 20 โดยการทาสี ล้างสะพานเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร และลดอุบัติเหตุ

 

            เวลา 09.00 น. จิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ” หมู่ที่ 1 , 7 และ 13 ตำบลลาดทิพรส และผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลลาดทิพรส กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและพัฒนาบริเวณวัดและโรงเรียน ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 70 คน

            โดย  อำเภอท่าตะโก อำเภอพยุหะคีรี อำเภอแม่เปิน และอำเภอตาคลี