16 มกราคม 2561 เวลา 10.00  น. เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานฝ่ายสงฆ์ นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดวังปลาสร้อย ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ และฉลองสัญญาบัตรพัดยศพระราชาคณะ พระอุดมปรีชาญาณ โดยมีนายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เข้าร่วมในพิธี

              โดย  ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์