Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

.................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

 

 

 

 

               10 พฤศจิกายน 2561 ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 12 เวลา 17.00 น. ณ วัดเก้าเลี้ยว ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์  พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค 4 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในงานสมโภชมหาเจดีย์พุทธชยันตี สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม จัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางพุทธศาสนาให้ชุมชนใช้ร่วมกัน ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างสำเร็จภายใน 4 ปี มีความสวยงาม

               นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายมาโนช เลาธนไพบูลย์ นางสายฝน วะรินทร์และนายวโรดม ตรีรัตนฐากูร ร่วมพิธีฯ พร้อมสาธุชนชาวอำเภอเก้าเลี้ยวและต่างจังหวัดร่วมงานจำนวนมาก

               โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์  มาโนช ข่าว/ภาพ.

 

 

 

                9 พฤศจิกายน​ 2561 เวลา​ 09.00 น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ โดยนายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวบังอร มงคล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และคณะข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ กิจกรรมส่งเสริมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (ลิเก) และภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งตลาดประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมการประชุมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างความยั่งยืนของศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (ลิเก) ณ​ โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

                โดยได้รับเกียรติจากนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี  และนายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้แทนศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (ลิเก) จาก 15 อำเภอ จำนวน 100 คน

                 โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

 

                10 พฤศจิกายน 2561 ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 12 ณ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ตำบลทำนบ อ.ท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์  เวลา 13.00 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้ากฐินประจำปี 2561 ในการนี้ ผวจ.นว.มอบให้นายสุเทพ วงษ์พานิช รอง ผวจ.นครสวรรค์ ร่วมพิธีฯ มีสาธุชนจากข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนจาก ทั่วประเทศ ร่วมงานจำนวนมาก

                วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ตั้งอยู่บนเขาโคกเพ่น มีทัศนียภาพสวยงาม สะอาด ร่มรื่น เป็นสถานที่ให้การสงเคราะห์ประชาชนทางกายและจิตใจ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา พื้นที่วัดสร้างเป็นรูปเรือหลวงบนยอดเขานามว่า ราชญาณนาวา ฑีฆายุมงคล หมายถึงพาหนะที่จะช่วยให้พ้นห้วงกิเลศ

 

                 10 พฤศจิกายน 2561 ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 12 ณ วัดหนองดุก  ตำบลช่องแค อ.ตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์  เวลา 13.09 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้ากฐินประจำปี 2561 ให้นายบุญชอบ โตคำ ผอ.สพม.42 เป็นประธาน ณ อุโบสถวัดหนองดุก ในการนี้ ผอ.พศจ.นว.มอบให้นายพีรพงษ์ ตลับทอง เป็นตัวแทนร่วมงานกฐินพระราชทานฯ  มีข้าราชครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานจำนวนมาก  วัดหนองดุก  สะอาด ร่มรื่น สวยงามเป็นวัดที่ชุมชนร่วมกันดูแลบูรณะเป็นอย่างดี

                  โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พีรพงษ์ ข่าว/ภาพ.

 

 

 

 

                9 พฤศจิกายน 2561   เวลา 09.00 น  ณ กศน อ. ลาดยาว นายอำเภอลาดยาว เป็นประธานเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ OOCC  เพื่อให้สินค้า/ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่อำเภอลาดยาวของกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้ขายผลิตภัณฑ์ผ่านทางออนไลน์ได้อย่างกว้างขวาง

                10.00 น. กศน.อำเภอแม่วงก์ นำโดย นางชมัยพร ภัทรเรืองชัย  พร้อมคณะครูและบุคลากร ได้ดำเนินการเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ (OOCC) โดยมีนายอาคม แย้มนวล นายอำเภอแม่วงก์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมผู้เข้าร่วมงานจาก  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา กลุ่มอาชีพ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

                 โดย  อำเภอลาดยาว อำเภอแม่วงก์