Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

                จังหวัดนครสวรรค์จัดตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปาบึก ภาคใต้ ณ ศาลากลางจังหวัด และที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ เพื่อรับบริจาคเงินและสิ่งขอจำเป็นตอความต้องการของประชาชน เช่น ยารักษาโรค อาหารสำเร็จรูปที่ยังไม่หมดอายุ โดยหลักเลี่ยงสิ่งของใกล้หมดอายุหรือสิ่งของใช้แล้ว เช่น เสื้อผ้าเก่า

                ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัย พายุปาบึก ณ สถานที่ดังกล่าว สอบถามได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ หมายเลข 0-5680-3537-40

                โดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์

 

 

                11 มกราคม 2562 จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินโครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP สู่นวัตกรรมการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อต่อยอดการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 36 หมู่บ้าน รวม 80 คน ณ  โรงแรมเบเวอรี่ฮิลล์ ปาร์ค อำเภอเมืองนครสวรรค์

http://www.tigernews.tv/11/01/2019/69169/

                  โดย  โสภี บุญศิริ สถานีข่าว CNSนครสวรรค์ รายงาน

 

 

          นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการ นำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า ขณะนี้มีผู้ประกอบการเอกชนร้านค้าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสนใจเข้าร่วมมาตรการเพิ่มเติมแล้ว ได้แก่ บริษัท ทรู มันนี่ อีวอลเล็ต ซึ่งได้แจ้งว่ามีความพร้อมในการเร่งเตรียมระบบรองรับารใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันที่ 1-15 ก.พ. 2562 ที่จะถึงนี้ ซึ่งประชาชนที่ต้องการได้รับเงินภาษีคืน 5% ของวงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 2 หมื่นบาท คิดเป็นเงินภาษีจ่ายเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/คน จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.epayment.go.th ตั้งแต่วันที่ 7-31 ม.ค. 2562 โดยจ่ายเข้าระบบพร้อมเพย์ที่ใช้เลขประจำตัวประชาชนในช่วงเดือน พ.ย. 2562

          ทั้งนี้ เชื่อว่าการมีผู้ประกอบการเอกชนอย่างทรู มันนี่ อีวอลเล็ต จะสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเอกชนที่ให้บริการอี-วอลเล็ตรายอื่น สนใจเข้าร่วมมาตรการนี้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมเรื่องการชำระเงินซื้อสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล และยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันการตื่นตัวของระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ใน ภาพรวมอีกด้วย

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าในเขต กทม. ที่สามารถเข้าร่วมมาตรการนี้ต้องมีคุณสมบัติคือ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีระบบบันทึกการเก็บเงิน (พีโอเอส) ที่ช่วยเก็บบันทึกการขาย รายละเอียดสินค้า คำนวณยอดขายและพิมพ์ใบกำกับภาษี โดยเชื่อมต่อกับเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีซี) สามารถยื่นแบบฟอร์มใบสมัครผ่านกรมบัญชีกลาง สำหรับเขตพื้นที่ต่างจังหวัดสามารถยื่นใบสมัครผ่านสำนักงานคลังจังหวัด

          โดย โพสต์ทูเดย์

 

               11 ม.ค. 2562  เวลา 10.00 น. นายรัฐพล  ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ วัดเก้าเลี้ยว  โรงเรียนวัดหัวดงใต้ และโรงเรียนวัดหัวดงเหนือ ทั้งนี้ได้ย้ำให้เด็กได้ยึดคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ว่า “ เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” พร้อมทั้งได้มอบของขวัญวันเด็กแก่ทุกแห่ง

                12 ม.ค.62 เวลา 09.00 -11.00น. นายรัฐพล  ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  2 แห่งคือ ณ บริเวณลานตลาดเจ้าค่ะ ซึ่ง อบต.เขาดิน เป็นหน่วยงานจัดงาน และลานคอนกรีต ข้างเทศบาลตําบลเก้าเลี้ยว โดย ทต.เก้าเลี้ยว เป็นเจ้าภาพจัดงาน ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้เด็กได้ยึดคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ว่า “ เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ไปปฏิบัติพร้อมทั้งได้มอบของขวัญวันเด็กแก่ทุกแห่ง ซึ่งมีเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากทั้งสองแห่ง

โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ ,อำเภอเก้าเลี้ยว