Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN


+++ ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ +++

เรื่องการจัดลำดับผู้แจ้งความประสงค์

เพื่อขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย

จังหวัดนครสวรรค์และสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์  

... คลิกที่นี่ ...

 

 

                19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.นายจตุธรรม เรืองจุติโพธิ์พาน ผอ. การไฟฟ้าเขต 3, นายนาวิน อินทร์ปัญญา ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมเตรียมความพร้อมระดมทีมงาน จำนวน 24 ทีมเปลี่ยนสายแรงสูงตั้งแต่บริเวณบิ๊กซี 1-ตลาดศรีนครเพื่อเพิ่มความมั่นคงใจการจ่ายไฟ ณ. ห้องประชุม กฟภ.จ. นครสวรรค์  โดยจะดำเนินการในวันเสาร์ที่ 22 กย. 2561และขอดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่บิ๊กซี 1-ศาลากลางจังหวัดตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00น.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์จึงขออภัยในความไม่สะดวก

                โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์

 

 

                7 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น.นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี เป็นประธานปิดการฝึกอบรมทักษะอาชีพโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ (ศิลปประดิษฐ์) จัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ณ ศาลาประชาคมอำเภอตาคลี

                18 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  มอบหมายให้ เรือตรีวิทยา เกล้าวิกรณ์ นายอำเภอแม่เปิน ร่วมกับ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นายประทีป ทรงลำยอง)มอบเกียรติบัตรและอุปกรณ์เครื่องมือช่างให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านการอบรมหลักสูตรช่างอเนกประสงค์ จำนวน 9 รุ่น 162 คน ณ ศาลาประชาคมอำเภอแม่เปิน โดยมีนางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ กล่าวรายงานและหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอเข้าร่วมกิจกรรม

                19 กันยายน 2561 เวลา  11.00 น.  นายอภิสรรค์    สง่าศรี  รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานเปิดโครงการประชุมทบทวนภารกิจปฏิบัติงานภาคีเครือข่ายในโครงการฝึกทักษะอาชีพบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยของรัฐ กิจกรรมฝึกอาชีพเสริมและฝึกช่างอเนกประสงค์ 15  อำเภอ  ณ  ห้องประชุมเทวสภา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  8  นครสวรรค์  โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ จัดการประชุมขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในช่วงเดือนเมษายน – กันยายน 2561 และหารือแนวทางการพัฒนาโครงการในปีต่อๆ ไป  

               โดย  อำเภอตาคลี  อำเภอแม่เปิน และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  8  นครสวรรค์ 

 

 

                18 กันยายน 2561 เวลา 14.30 น. นายอภิสรรค์   สง่าศรี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดนครสวรรค์   ณ   หอประชุม ม.ราชภัฏนครสวรรค์

                โดย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

 

 

                19  กันยายน 2561  เวลา 09.30 น.  อำเภอท่าตะโก ได้รับแจ้งจาก ประธานกลุ่มโอทอป อ.ท่าตะโก  ว่าในตลาดนัดในเขตเทศบาลท่าตะโก มีแบงค์ปลอม ระบาดจำนวนมาก  จึงได้ประสานไปยัง สภ.ท่าตะโก และ ทต.ท่าตะโก  เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่   

                ต่อมาเวลา 10.30 น. นายอำเภอท่าตะโก  ได้มอบหมายให้ ฝ่ายความมั่นคง  ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าตะโก พบว่า  มีการระบาดของแบงค์ปลอม ภายในตลาดนัดในเขตเทศบาลท่าตะโก ในวันนี้จริง  พ่อค้าแม่ค้า โดนแก๊งค์ นำแบงค์ปลอม มาซื้อของหลายราย   ได้แจ้งให้ จนท.ตร. รับทราบแล้ว เพื่อหาตัวผู้กระทำผิด มาดำเนินคดีต่อไป

                โดย  อำเภอท่าตะโก

 

                18 กันยายน 2561   เวลา 09.30 น นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมาย นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเปิดตัวโครงการมาตรการลดภาระหนี้เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตร ตามแนวทางเกษตรประชารัฐ  ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ บึงบอระเพ็ด

                โดย สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์