Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

..............................................................

++ ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ ++

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

.. คลิก ..
...............................................................

 

                 22 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 น. นายสมบุญ  วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอพยุหะคีรี มอบหมายให้ นายปริญญา  แก้วมณี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยสมาชิก อส.ร้อย อส.อ.พยุหะคีรี ที่ 11 ร่วมบูรณาการกับ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.นครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นิคมเขาบ่อแก้ว นักพัฒนาชุมชน อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว ออกตรวจจัดระเบียบสังคมคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่ง และควบคุมการขอทานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และสร้างการรับรู้เรื่องสิทธิสวัสดิการที่พึงได้รับ ณ  บริเวณตลาดนัดนิคมเขาบ่อแก้ว  หมู่ 3          ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์  ผลการปฏิบัติไม่พบคนขอทาน คนเร่ร่น และคนไร้ที่พึ่ง แต่อย่างใด

                  โดย  อำเภอพยุหะคีรี

 

 

                 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ โดยที่ประชุมได้นำเสนอยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดนครสวรรค์ และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 - 2565 , ข้อมูลด้านพลังงานจังหวัดนครสวรรค์ และศักยภาพด้านพลังงานทดแทนของจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาทบทวนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานและแผนปฏิบัติงานของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีแผนงาน/โครงการเสนอต่อที่ประชุม จำนวน 10 โครงการ

                โดย  สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์

 

                21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติกรณีอากาศยานโดยสารขนาดใหญ่เกิดอุบัติเหตุตกบริเวณพื้นที่โล่ง ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนบ้านหนองพังพวย ตำบลหัวหวาย ซึ่งจัดการฝึกซ้อมแผนโดยกองบิน 4 ภายใต้การอำนวยการของนาวาอากาศเอกอานนท์ จารุสมบัติ ผบ.กองบิน 4 ร่วมกับอำเภอตาคลี สภ.ตาคลี รพ.ตาคลี ทม.ตาคลี อบต.ตาคลี อบต.หัวหวาย ปภ.จว.นว.สาขาตากฟ้า มูลนิธิการกุศลตาคลี หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ฯลฯ

                 โดย  อำเภอตาคลี

 

                21 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น.นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 1 ร่วมให้การต้อนรับนายสุรอรรถ ทองนิรมล ประธานคณะทำงานสนับสนุนการตัดสินการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชน คณะที่ 1 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลหัวหวาย

                โดย  อำเภอตาคลี

 

                 21 สิงหาคม 2562 อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ได้เปิดให้บริการ “ตลาดอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ” ครั้งแรกขึ้นบริเวณลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัว ซึ่งกำหนดจัดให้มีตลาดทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 06.00 - 09.00 น. ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากข้าราชการและพี่น้องประชาชนผู้บริโภคที่รักและห่วงใยเรื่องสุขภาพเป็นจำนวนมาก สินค้าเกษตรปลอดภัยขายดีส่วนใหญ่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมยอดจำหน่ายสินค้าเบื้องต้น จำนวน 22,880 บาท

                 โดย   อำเภอหนองบัว