Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

นครสวรรค์จัดงาน"มหกรรมผ้าถิ่นไทยนครสวรรค์" ณ บริเวณชั้นใต้ดินห้างสรรพสินค้าวี-สแควร์ นครสวรรค์ โดยขอให้ใส่ผ้าไทยสวยงามเข้าร่วมงานฯ ค่ะ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 ธค 62 ภายในงานพบกับการเดินแบบผ้าไทย /พิธีลงนาม MOU รณรงค์ใส่่ผ้าไทย /นิทรรศการผ้าถิ่นไทย/ร้านค้าจำหน่ายผ้าไทยรวม 30 ร้านค้า

 

โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์

 

                 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและป่าสงวนแห่งชาติ ตามภารกิจถ่ายโอน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น สมาชิก อส. นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ทำการพัฒนา ทำความสะอาด และจัดทำแนวป้องกันไฟป่าบริเวณพื้นที่ป่าเขาลูกจันทร์ เขาลานวัว เขาพระ-เขาสูง รวมทั้งบริเวณโดยรอบพื้นที่ป่าไม้ในเขตตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 120 คน

                  โดย  อำเภอหนองบัว

 

 

               3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี เป็นประธานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเอทานอลและผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ของบริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด ณ ห้องประชุมบริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี

                โดย อำเภอตาคลี

 

                2 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายอรรถพร  สิงหวิชัย ผวจ.นว. ได้มอบหมายนายเชวงศักดิ์  พลเยี่ยม ปจ.นว. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร อุตสาหกรรม ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรอง และควบคุมการขออนุญาตสั่ง นำเข้า ซื้อ มี ใช้ ย้าย และการเก็บรักษาวัตถุระเบิด ตามคำสั่ง จว.นว. ที่ 3614/2558 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองการขออนุญาต ซื้อ มี ใช้ และขนย้ายวัตถุระเบิด ของบริษัททุ่งทองเหมืองแร่จำกัด บริษัทเหมืองแร่ยิปซัมนำสินพัฒนาจำกัด และบริษัทสหชาติเศรษฐกิจจำกัด ในเขตพื้นที่ อ.หนองบัว

               โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์