Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

                 10 ตุลาคม 2562  นายบุญมี แท่นงาม เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ และนายพันธ์ศักดิ์ กุมดวง นายอำเภอไพศาลี และนายไพโรจน์ พุ่มแจ้ง เกษตรอำเภอไพศาลี จึงประสานความร่วมมือไปยังเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร กอ.รมน.ขอกำลังพล 35 นาย จิตอาสา 60 คน และทีมงานจากสำนักงานเกษตร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี ลงไปถอนต้นมันสำปะหลังทุกต้น เพื่อฝังกลบโดยได้รับการสนับสนุนใช้รถแบคโฮลจาก อบต.ตะคร้อ ขุดหลุมฝังกลบ ซึ่งเป็นการป้องกันกำจัดที่ดีที่สุด ทั้งนี้ ได้ประเมินสถานการณ์แล้ว หากปล่อยทิ้งไว้ก็จะแพร่ระบาดออกไปทำให้ผลผลิตมันสำปะหลังเสียหายเป็นบริเวณกว้าง พร้อมกับสั่งเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรออกสำรวจแปลงของตนเอง โดยเน้นหนักแปลงที่ซื้อท่อนพันธุ์มาจาก จ.นครราชสีมา หากพบหรือสงสัยว่าจะเป็นโรคใบด่างมันสำปะหลัง ให้รีบแจ้งเกษตรตำบลหรือเกษตรอำเภอทราบทันที

                โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์

 

                 9 ตุลาคม 2562  เวลา 16.30 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วยนายเจษฎ์ตพงศ์ ปัญญธนชัยกุล ปลัดอำเภอ /นายอารมย์ หุตะมาน ผญบ.ม.4 ต.หัวดง ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำชลประทาน ม.4 ต.หัวดง เพื่อใช้ในการทำนาและทำการเกษตร ซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาปัญหาน้ำท่วมฝนแล้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

                 โดย อำเภอเก้าเลี้ยว

 

7 ตุลาคม 2562 เวลา 11.30 น. ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ออกตรวจเยี่ยมโรงนมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์เพื่อสำรวจความพร้อมของโรงงานในการผลิตนมโรงเรียนในช่วงเปิดเทอม2 ปีการศึกษา 2562 ปัจจุบันโรงนมวิทยาลัยฯอยู่ในช่วงพักทำความสะอาดโรงงาน(ช่วงปิดเทอม) และจะเริ่มผิดนมโรงเรียนใหม่ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนโดยรับน้ำนมดิบมาแปรรูปจาก อสค.สุโขทัย และมีโควต้าส่งนมถุงประมาณ 1 หมื่นถุงต่อวัน

โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2436762786577287&id=100007307674075

 

               วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “วันการดูแลแบบประคับประคองสากล (World hospice and Palliative care day 2019)” เพื่อสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ ความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวที่เหลือเวลาอยู่อย่างจำกัด นิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-16 ตุลาคม ณ บริเวณพื้นที่นิทรรศการ 100 ปี โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

               วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมในทุกๆ ปี ถือเป็น “วันการดูแลแบบประคับประคองสากล” ปัจจุบันผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคเรื้อรังมีแนวโน้มสูงขึ้น และไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ในวาระสุดท้ายผู้ป่วยและครอบครัวจึงมีความทุกข์ทรมานทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จึงมีการบูรณาการการดูแลแบบประคับประคองขึ้น เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล

                 โดย โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 

 

                8 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายกำพล  สิริรัตตนนท์  นายอำเภอชุมแสง ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการส่งมอบเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรมชุมแสงมินิฮาร์ฟมาราธอน (บ้านแบ้รัน) ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นไปตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2562 

                ในการนี้  มีนายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง , ที่ปรึกษา-สมาชิกกิ่งกาชาด อ.ชุมแสง ,  สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย อ.ชุมแสง , เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชุมแสง , ตัวแทนไทยทีวีสีช่อง 3  ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน การส่งมอบเงินรายได้ ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแสง จาก ผู้จัดการแข่งขัน เป็นที่เรียบร้อยและจะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อไป

                โดย  อำเภอชุมแสง