Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

                21 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น.นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 1 ร่วมให้การต้อนรับนายสุรอรรถ ทองนิรมล ประธานคณะทำงานสนับสนุนการตัดสินการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชน คณะที่ 1 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลหัวหวาย

                โดย  อำเภอตาคลี

 

                21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติกรณีอากาศยานโดยสารขนาดใหญ่เกิดอุบัติเหตุตกบริเวณพื้นที่โล่ง ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนบ้านหนองพังพวย ตำบลหัวหวาย ซึ่งจัดการฝึกซ้อมแผนโดยกองบิน 4 ภายใต้การอำนวยการของนาวาอากาศเอกอานนท์ จารุสมบัติ ผบ.กองบิน 4 ร่วมกับอำเภอตาคลี สภ.ตาคลี รพ.ตาคลี ทม.ตาคลี อบต.ตาคลี อบต.หัวหวาย ปภ.จว.นว.สาขาตากฟ้า มูลนิธิการกุศลตาคลี หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ฯลฯ

                 โดย  อำเภอตาคลี

 

                 21 สิงหาคม 2562 อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ได้เปิดให้บริการ “ตลาดอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ” ครั้งแรกขึ้นบริเวณลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัว ซึ่งกำหนดจัดให้มีตลาดทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 06.00 - 09.00 น. ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากข้าราชการและพี่น้องประชาชนผู้บริโภคที่รักและห่วงใยเรื่องสุขภาพเป็นจำนวนมาก สินค้าเกษตรปลอดภัยขายดีส่วนใหญ่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมยอดจำหน่ายสินค้าเบื้องต้น จำนวน 22,880 บาท

                 โดย   อำเภอหนองบัว

 

                 21 สิงหาคม 2562 อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ได้เปิดให้บริการ “ตลาดอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ” ครั้งแรกขึ้นบริเวณลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัว ซึ่งกำหนดจัดให้มีตลาดทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 06.00 - 09.00 น. ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากข้าราชการและพี่น้องประชาชนผู้บริโภคที่รักและห่วงใยเรื่องสุขภาพเป็นจำนวนมาก สินค้าเกษตรปลอดภัยขายดีส่วนใหญ่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมยอดจำหน่ายสินค้าเบื้องต้น จำนวน 22,880 บาท

                 โดย   อำเภอหนองบัว

 

                21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00.น นายอดิศักดิ์ ไพบูลย์ศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติพบปะและให้กำลังใจ อปพร.ในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรงพร้อมบรรยายพิเศษ บทบาทหน้าที่และสิทธิสวัสดิการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทบทวน จำนวน 90 คน  โดยสำนักงาน ปภ.จังหวัดนครสรรค์ สนับสนุนวิทยากร ระหว่างวันที่ิ 21-23 สิงหาคม 2562...

                 โดย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์