Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

                10 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมและให้กำลังบูธการประกวด KBO นครสวรรค์ ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP   ก้าวไกลด้วยพระบารมี ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-18 สิงหาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

                11 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ให้เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2562 โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี และนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในงานมีผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศร่วมจำหน่ายกว่า 2,500 ร้าน ทั้งนี้ จังหวัดนครสวรรค์ นำกลุ่มร่วมจำหน่าย 28 บูธ 29 ราย

                โดย สำนักงานพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

 

 

                 7 สิงหาคม 2562  นายประดิษฐ ภู่พัด พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ ส่งมอบมังคุดช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุดจังหวัดระนอง เพื่อกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคจังหวัดนครสวรรค์ โดยเป็นมังคุดบรรจุกล่อง ๆ ละ 5 กิโลกรัม จำนวน 600 กล่อง ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก ไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย  ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์

                 โดย  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์

 

 

                 10 สิงหาคม 2562  อำเภอเก้าเลี้ยวได้จัดงานกิจกรรม "วันกำนัน ผู้ใหญ่' โดยมีกิจกรรมเดินพาเหรดเชิดชูเกียรติประวัติและอำนาจ หน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯทั้งในอดีตและปัจจุบัน พิธีทางศาสนา การถวาย จตุปัจจัยไทยธรรม การกล่าวสัมโมทนียกถา การรับฟังสารของสมเด็จพระสังฆราช สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สารปลัดกระทรวงมหาดไทย สารอธิบดีกรมการปกครอง การมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ชั้น 1 ชั้น 2 และระดับอำเภอ แก่ผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์

                 อำเภอแม่เปินได้จัดงานกิจกรรม "วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 2526 โดยมีกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้มอบนโยบายและให้ความรู้บทบาทหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน พิธีทางศาสนา การถวาย จตุปัจจัยไทยธรรม การกล่าวสัมโมทนียกถา การรับฟังสารของสมเด็จพระสังฆราช สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สารปลัดกระทรวงมหาดไทย สารอธิบดีกรมการปกครอง การมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ชั้น 1 ชั้น 2 และระดับอำเภอ แก่ผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

                  โดย อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอแม่เปิน

 

 

              4 สิงหาคม 2562 นายสุวิทย์ เผือกจีน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พบปะเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561 และ 2562 ซึ่งเข้ามารับปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ สนับสนุนโดยสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่พันธุ์ปลากินพืช ซึ่งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลปลา แก่เกษตรกรที่เข้ามารับพันธุ์ปลาในครั้งนี้

              5 สิงหาคม 2562  นางสาววงเดือน ฟักขำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายถกลรัตน์ แซ่ลิ้ม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ กข79 ของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้คำแนะนำลักษณะประจำพันธุ์ข้าว กข79 และการถอนกำจัดพันธุ์ปน แก่สมาชิกกลุ่มฯ ที่จัดทำแปลงข้าว กข79

              7 สิงหาคม 2562 นายวัลลภ ชูชีพ และนายส่งศักดิ์ ต้นบุตร เจ้าหน้าช่วยปฏิบัติงานโครงการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ รับปัจจัยการผลิตด้านพืช (พันธุ์ไม้ผล) ได้แก่ มะม่วง ขนุน ชมพู่ และฝรั่ง ซึ่ง สนับสนุนให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562 เเละนำไปมอบให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

               โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

 

 

                9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.อาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และคลองริมทางรถไฟ ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลช่องแค โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลช่องแค ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทน ผบ.กองบิน 4 หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเทศบาล พี่น้องจิตอาสา ฯลฯ ร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ 130 คน

                โดย อำเภอตาคลี