Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

            นายอำเภอชุมแสงประชุมประจำเดือน

2 กุมภาพันธ์ 2561   นายรัฐพล  ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

      - เวลา 08.00 น. นำข้าราช การฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอชุมแสง เคารพธงชาติ พร้อมทั้งเข้าแถวสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอชุมแสง ก่อนเข้าประชุมประจำเดือน

      - เวลา  09.00 น. เป็นประธานประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอชุมแสง โดยก่อนวาระการประชุม ได้เป็นเกียรติประดับขีด และมอบทุนรวมถึงมอบรางวัล ดังนี้

1) ประดับขีดแก่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จำนวน 8 ราย

2) มอบทุนของพัฒนาชุมชนให้กับเด็กและเยาวชน ที่ครอบครัวยากจน จำนวน 63 ทุน ทุนล่ะ 1,000 บาท โดยทำพิธีมอบผ่านตัวแทนเด็กและยาวชน จำนวน 11 ตำบล

3) มอบรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคของ ธ.ก.ส.สาขาชุมแสง ให้กับผู้ได้รับรางวัลเป็นรถยี่ห้อ โตโยต้า            ยาริส  จำนวน 2 ราย

4) มอบกรรมสิทธิ์แม่โคของปศุสัตว์ให้เกษตรกรในโครงการธนาคาร-โค กระบือ จำนวน 2 ราย

      โดยในที่ประชุม นายรัฐพล  ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง ได้มอบนโยบายและข้อราชการ ให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้านนำไปปฏิบัติ

 

                โดย  อำเภอชุมแสง

 

              1 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 08.00 น. อำเภอเก้าเลี้ยว โดยการอำนวยการของ นายสินาทร โอ่เอี่ยม นายอำเภอเก้าเลี้ยว ดำเนินกิจกรรมคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อชุมชนน่าอยู่ซึ่งมีกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ      เป็นกลุ่มเป้าหมายนำร่อง โดยให้นำขยะมาขาย  ในวันประชุมประจำเดือนฯ ผลปรากฏว่า เดือนนี้ (ครั้งที่ 2/2561)  อำเภอเก้าเลี้ยวสามารถบริหารจัดการขยะได้ จำนวน 695 กิโลกรัม   คิดเป็นเงิน 880บาท ซึ่งรายได้ทั้งหมดได้มอบให้กับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  อำเภอเก้าเลี้ยว เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อไป

               โดย อำเภอเก้าเลี้ยว

                 1 กุมภาพันธ์​ 2561​ เวลา​ 09.00​ น. ณ​ ห้องประชุม​นิวาส​ธรรม​ขันธ์​ (ห้อง501)​ ชั้น​ 5  ศาลากลาง​จังหวัด​นครสวรรค์  นาย​ธนาคม​ จ​งจิ​ระ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ พร้อมด้วยนายอภิสรรค์​ สง่า​ศรี​ และนายบรร​ลือ​ สง่า​จิต​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ ร่วมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการแก่ พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุใหม่ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์​ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่ มีความพร้อมในการปฏิบัติ​หน้าที่​ โดยกรมส่งเสริมการปกครอง​ท้องถิ่น​ ได้จัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อการบรรจุแต่งตั้งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์จำนวน 161 อัตรา  32 ตำแหน่ง โดยแบ่งเป็นประเภททั่วไป 8 ตำแหน่งประเภทวิชาการ 24 ตำแหน่ง

                โดยมีผู้สอบแข่งขันได้เรียกบรรจุแต่งตั้งในจังหวัด​นครสวรรค์​ดังนี้

  1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 14 อัตรา
  2. เทศบาล จำนวนทั้งสิ้น 51 อัตรา
  3. องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนทั้งสิ้น 96 อัตรา

                 โดย  สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์

 

              1 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 13.30 น. นายประทีป ศิลปเทศ รอง.ผวจ.นว. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณี "สิรินธรคัพ" ครั้งที่ 36 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัว จ.นครสวรรค์

               โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์

 

               อำเภอบรรพตพิสัยได้ติดตามข่าวทางเฟสบุ๊คกรณี นายปราโมทย์ พูลธัญกิจ อายุ 20 ปี ราษฎรหมู่ที่ 6 ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย ได้เสนอเรื่องทางเฟสบุ๊คว่าตนเองมีความพิการทางสายตาและขามาแต่กำเนิด ต้องการหาช่องทางช่วยเหลือในการเข้ารับการรักษา นั้น

               เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2561 เวลา 13.30 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอบรรพตพิสัย พร้อมด้วยทหารชุด ชป.รส.ในพื้นที่ รองนายก อบต.บางแก้ว กำนันตำบลบางแก้ว ปลัด อบต.บางแก้ว เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บางแก้ว และนักพัฒนาชุมชน อบต.บางแก้ว ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและติดตามเรื่องราวกรณีดังกล่าว ในเบื้องต้นได้มอบหมายให้ รพ.สต.บางแก้ว และ อบต.บางแก้ว นำตัวนายปราโมทย์ฯ ไปพบแพทย์ที่ รพ.บรรพตพิสัย และแพทย์ฯ ได้มีความเห็นให้ส่งตัวไปตรวจรักษาอาการต่อที่ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ ภายใน 14 วัน ซึ่งเจ้าตัวและญาติมีความพึงพอใจ และอำเภอได้มอบหมายให้ อบต.บางแก้ว จัดรถบริการนำส่งไปทำการรักษาที่ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ต่อไป

               โดย  อำเภอบรรพตพิสัย