Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

               25 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอบรรพตพิสัย พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอบรรพตพิสัย ปลัดอำเภองานสำนักงาน ทหารชุด ชป. นายก ทต.บ้านแดน ปลัด ทต.บ้านแดน ทีมหมอครอบครัว รพ.บรรพตพิสัย ผอ.รพ.สต.บ้านเขาห้วยลุง  ผอ.รพ.สต.บ้านแดน  และ อสม. ของตำบลบ้านแดน ออกพบปะเยี่ยมเยียน ติดตาม ให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และผู้พิการ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 6 ราย

               โดย  อำเภอบรรพตพิสัย

 

              25 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น. เจ้าอาวาสวัดทำนบ พร้อมด้วยนายอนุวัช เต็มชัย ปลัดอำเภอกลุ่มงานทะเบียนและบัตร /นายพลัฎฐ์ ทิโน ปลัดอำเภอประจำตำบลทำนบ / ผู้แทนจากโรงพยาบาลท่าตะโก /ผอ.รพ.สต.ทำนบ /นายกอบเกียรติ ฉัตรทอง กำนันตำบลทำนบ/นายถนอม เชลงวิทย์ นายก อบต.ทำนบ /ปลัด อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ผช.ผู้ใหญ่บ้าน/แพทย์ฯ/สารวัตรฯ/และประชาชนตำบลทำนบ

         ร่วมกันต้อนรับคณะพระธุดงค์ธรรมยาตราเชื่อมสัมพันธ์ สยามวงศ์สู่ลังกาวงศ์ ซึ่งได้เดินมาถึง ณ วัดทำนบ ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก โดย

          - เจ้าอาวาสวัดทำนบ / ปลัดอำเภอ/ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ กล่าวต้อนรับ

           - พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันถวายน้ำปานะ

           - จนท.จาก รพ.ท่าตะโก และจาก รพ.สต.ในพื้นที่ ช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับพระภิกษุสงฆ์

 

               27 - 28  มกราคม 2561 เวลา 06.30 น. นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอหนองบัว ได้มอบหมายให้นางสาวมาลาตี สวัสดิ์นะที ปลัดอำเภอ   ไปใส่บาตร และอำนวยความสะดวก ให้กับพระภิกษุ ที่ธุดงค์ จาก จ.พระนครศรีอยุธยา ไปยัง จ. น่าน โดยได้นำคณะแพทย์ พยาบาล จาก รพ.หนองบัว สาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่ รพสต. ทำการตรวจรักษาอาการบาดเจ็บ จากการเดินทางด้วยเท้าเปล่า เกิดแผลพุพอง และถวายน้ำปานะ แก่พระภิกษุ โดยเข้าพักและจำวัดที่วัดป่ามะเขือ  ต.หนองบัว พระภิกษุ จำนวน 50 รูป ใน28 มกราคม 2561 เวลา 06.30 น. จะมีการบิณฑบาต และฉันท์เช้าที่วัด  และออกเดินทาง ไปวัดหนองม่วง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร เวลาประมาณ 08.40 น.

โดย  อำเภอท่าตะโก อำเภอหนองบัว

 

 

24 มกราคม 2561 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

นายอำเภอตากฟ้า เจ้าคณะอำเภอตากฟ้า กล่าวต้อนรับคณะพระธุดงค์ เข้าเขต อ.ตากฟ้า ณ วัดเขาบัวขาว มีหน่วยแพทย์ดูแลและสาธุชนร่วมถวายน้ำปานะ โครงการนี้ดำเนินการโดยพระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ วิ เจ้าอาวาสวัดตาลเอน พระนครศรีอยุธยา ประธานดำเนินการฯ

สรุปช่วงการธุดงค์ฯ ถึงวัดบัวขาว อ.ตากฟ้า บ่ายวันที่ 24 มกราคม 2561 ถวายน้ำปานะ พัก 1 คืน พระสงฆ์ จำนวน 45 รูป ฉันมื้อเดียว เดินเท้า ผู้ติดตาม อุบาสก อุบาสิกา 20 คน

เช้า 25 ม.ค.เวลา 06.30 น.ถวายภัตตาหารเช้า ออกเดินทาง

               25 มกราคม 2561 ถึงวัดทำนบ อ.ท่าตะโก บ่าย ถวายน้ำปานะ พัก 1 คืน

 เช้า 26 ม.ค.เวลา 06.30 น.ฉันเข้าที่วัดทำนบ ถวายภัตตาหาร (อาจปรับตามความเหมาะสม)

วันที่ 26 มกราคม 2561 ถึงวัดหนองบัว(วัดป่ามะเขือ) อ.หนองบัวถวายน้ำปานะ ช่วงบ่าย

เช้า 27 ม.ค.เวลา 06.30 น.ฉันเช้าที่วัดหนองบัว ถวายภัตตาหาร

10.00 น.แพทย์ตรวจสุขภาพพระ  บ่ายถวายน้ำปานะและมีเทศน์

28 มกราคม 2561 เวลา 06.30 น.ถวายภัตตาหาร เสร็จเดินทางธุดงค์ออกจาก นครสวรรค์ (ที่หนองบัว พัก 2 คืน) จากนั้น ออกเดินทางสู่จังหวัดพิจิตร

              เชิญชวนสาธุชนร่วมถวายภัตตาหาร น้ำปานะ ที่ วัดดังกล่าวข้างต้น ทำบุญตามกำลังศรัทธา

              โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ 

 

 

 

             มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ได้จัดทำโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกันสานต่องานที่พ่อทำ (No One Left Behind)” โดยมีนักปั่นจักรยานที่ตาบอด จะร่วมกันปั่นจักรยาน ระยะทาง 867 กิโลเมตร  จาก กรุงเทพมหานคร  ผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ ลำปาง  ไปยังจังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 28 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนได้ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

                โดยบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย 628-0-40503-6 ชื่อบัญชีโครงการปั่นไปไม่ทิ้งกันสานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind จังหวัดนครสวรรค์ หรือที่ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์

                กองทุนผ้าป่าสามัคคี “คนตาดีช่วยคนตาบอด” โรงเรียนในสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษานครสวรรค์

               โดย สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์

 

               24 มกราคม 2561 เวลา 10.00น.  นางสาวจินดา  วัฒนวิกย์กรรม์ ยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการจัดโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน อำเภอลาดยาว  วัดศรีสุธรรมาราม    อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ซึ่งวันนี้มีประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 30 คน

               การดำเนินโครงการฯครั้งนี้ ได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยการร่วมลงพื้นที่ออกบูธให้บริการประชาชน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ ให้คำปรึกษากฎหมาย รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแก้ปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งวันนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมร่วมโครงการฯ ดังนี้

    1.เรือนจำกลางนครสวรรค์

    2.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์

    3.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จ.นครสวรรค์

    4.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์

    5.ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น   

              ในการดำเนินโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ครั้งนี้ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มีแผนดำเนินการจัดโครงการฯ ทั้งสิ้น จำนวน 17 ครั้ง ณ อปท. ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ยุติธรรมชุมชน และศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพาทชุมชน

               โดย  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์