Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

             มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ได้จัดทำโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกันสานต่องานที่พ่อทำ (No One Left Behind)” โดยมีนักปั่นจักรยานที่ตาบอด จะร่วมกันปั่นจักรยาน ระยะทาง 867 กิโลเมตร  จาก กรุงเทพมหานคร  ผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ ลำปาง  ไปยังจังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 28 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนได้ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

                โดยบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย 628-0-40503-6 ชื่อบัญชีโครงการปั่นไปไม่ทิ้งกันสานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind จังหวัดนครสวรรค์ หรือที่ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์

                กองทุนผ้าป่าสามัคคี “คนตาดีช่วยคนตาบอด” โรงเรียนในสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษานครสวรรค์

               โดย สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์

 

24 มกราคม 2561 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

นายอำเภอตากฟ้า เจ้าคณะอำเภอตากฟ้า กล่าวต้อนรับคณะพระธุดงค์ เข้าเขต อ.ตากฟ้า ณ วัดเขาบัวขาว มีหน่วยแพทย์ดูแลและสาธุชนร่วมถวายน้ำปานะ โครงการนี้ดำเนินการโดยพระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ วิ เจ้าอาวาสวัดตาลเอน พระนครศรีอยุธยา ประธานดำเนินการฯ

สรุปช่วงการธุดงค์ฯ ถึงวัดบัวขาว อ.ตากฟ้า บ่ายวันที่ 24 มกราคม 2561 ถวายน้ำปานะ พัก 1 คืน พระสงฆ์ จำนวน 45 รูป ฉันมื้อเดียว เดินเท้า ผู้ติดตาม อุบาสก อุบาสิกา 20 คน

เช้า 25 ม.ค.เวลา 06.30 น.ถวายภัตตาหารเช้า ออกเดินทาง

               25 มกราคม 2561 ถึงวัดทำนบ อ.ท่าตะโก บ่าย ถวายน้ำปานะ พัก 1 คืน

 เช้า 26 ม.ค.เวลา 06.30 น.ฉันเข้าที่วัดทำนบ ถวายภัตตาหาร (อาจปรับตามความเหมาะสม)

วันที่ 26 มกราคม 2561 ถึงวัดหนองบัว(วัดป่ามะเขือ) อ.หนองบัวถวายน้ำปานะ ช่วงบ่าย

เช้า 27 ม.ค.เวลา 06.30 น.ฉันเช้าที่วัดหนองบัว ถวายภัตตาหาร

10.00 น.แพทย์ตรวจสุขภาพพระ  บ่ายถวายน้ำปานะและมีเทศน์

28 มกราคม 2561 เวลา 06.30 น.ถวายภัตตาหาร เสร็จเดินทางธุดงค์ออกจาก นครสวรรค์ (ที่หนองบัว พัก 2 คืน) จากนั้น ออกเดินทางสู่จังหวัดพิจิตร

              เชิญชวนสาธุชนร่วมถวายภัตตาหาร น้ำปานะ ที่ วัดดังกล่าวข้างต้น ทำบุญตามกำลังศรัทธา

              โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ 

 

 

 

              24 มกราคม 2561 นายรัฐพล. ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง  มอบหมายให้นายสุริยัน ชมภูมิ่ง เกษตรอำเภอชุมแสงร่วมด้วยปศุสัตว์อำเภอชุมแสง ผู้แทนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ผู้แทนชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกิจกรรมไถกลบตอซังพืชและงดการเผาฟาง โครงการส่งเสริมการเกษตรระบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี2561ของสถานีพัฒนาที่ดิน นครสวรรค์โดยมีนายกิตติ ลิ้มศิริชัย ปลัดอำเภอ หน.กลุ่มบริหารงานปกครอง เป็นประธานเปิดงาน มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 210 คน ณ.แปลงสาธิตหมู่ที่ 5 ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง

              โดย  อำเภอชุมแสง

 

 

               24 มกราคม 2561 เวลา 10.00น.  นางสาวจินดา  วัฒนวิกย์กรรม์ ยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการจัดโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน อำเภอลาดยาว  วัดศรีสุธรรมาราม    อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ซึ่งวันนี้มีประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 30 คน

               การดำเนินโครงการฯครั้งนี้ ได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยการร่วมลงพื้นที่ออกบูธให้บริการประชาชน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ ให้คำปรึกษากฎหมาย รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแก้ปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งวันนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมร่วมโครงการฯ ดังนี้

    1.เรือนจำกลางนครสวรรค์

    2.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์

    3.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จ.นครสวรรค์

    4.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์

    5.ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น   

              ในการดำเนินโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ครั้งนี้ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มีแผนดำเนินการจัดโครงการฯ ทั้งสิ้น จำนวน 17 ครั้ง ณ อปท. ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ยุติธรรมชุมชน และศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพาทชุมชน

               โดย  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 

 

              24 มกราคม 2561 เวลา 07.00 น.  นายเทวุษย์  บริรักษ์สันติกุล นายอำเภอไพศาลี   เปิดโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองสำโรง ม.3 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์  โดยมีส่วนราชการเข้าร่วมให้บริการ จำนวน 13 หน่วยงาน มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 25 ราย  ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 355 คน

 

              เวลา 09.00 น. นายสุวิทย์ เดชครุฑ นายอำเภอโกรกพระ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ออกบริการประชาชนตามโครงการอำเภอโกรกพระ ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม 2561 พร้อมทั้งออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย และร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดทองคำอิง  ม.3 ต.เนินศาลา อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

 

               เวลา 09.00 น. นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี เป็นประธานโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดดงมัน ตำบลจันเสน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันเสน พนักงานส่วนตำบล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯลฯตำบลจันเสน พี่น้องจิตอาสา และพี่น้องประชาชนร่วมงาน

 

              เวลา 10:30น. นายภูวดล เรืองอนันต์ ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอท่าตะโก พร้อมด้วย แม่บ้านมหาดไทย ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภา ส.อบต.  ปลัดอบต. จนท.ฯ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จนท.ฝ่ายปกครอง ร้อย.อส.ฯ และภาคเอกชน ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม ณ วัดหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีส่วนราชการร่วมออกหน่วยให้บริการตามภารกิจต่างๆ บริการตรวจรักษาพยาบาลฟรี สินค้าราคาถูก ตลาดประชารัฐ ตัดผมฟรี ส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพร บริการให้สินเชื่อจาก ธกส.ฯ และ ศดธ.อำเภอ รับร้องทุกข์เคลื่อนที่ฯตามนโยบายรัฐบาล โดยมีประชาชนร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน

              เวลา 12.19 น. นายภูวดล เรืองอนันต์ ปลัดอาวุโสรักษารักการแทนนายอำเภอ ท่าตะโก พร้อมด้วย แม่บ้านมหาดไทย สาธารณสุขอำเภอ สมาชิกเหล่ากาชาด รพ.สต. ปลัดอำเภอ  นายกอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ออกเยี่ยมเยียนพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ตามโครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ในพื้นที่อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

             โดย  อำเภอไพศาลี   อำเภอโกรกพระ อำเภอตาคลี และอำเภอท่าตะโก