Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

              12 มกราคม 2561   นายอำเภอลาดยาว ได้ออกติดตามความก้าวหน้าการขุดแก้มลิงลานตะแบก ตำบลลาดยาว เพื่อช่วยแบ่งน้ำจากคลองแห้งลงคลองวังม้าและเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง จำนวน 10 ไร่ ตามแผนบริหารจัดการน้ำอำเภอลาดยาว

โดย อำเภอลาดยาว

 

12 มกราคม  .2561 เวลา 09.00 น. นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล นายอำเภอไพศาลีเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ.โรงเรียนบ้านตะกรุดภิบาลหมู่ 7 ต.วังน้ำลัด อ.ไพศาลี และเวลา10.00น.ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ.โรงเรียนบ้านวังน้ำลัด หมู่1 ต.วังน้ำลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ มอบขนม ลูกบอลพลาสติกสำหรับเด็กเล็กและทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนและเยี่ยมชมซุ้มต่างๆที่มาเลี้ยงอาหารเด็กฟรีเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ

13 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเทวุษย์  บริรักษ์สันติกุล นายอำเภอไพศาลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณสนามโรงเรียนอนุบาลไพศาลี มีเด็กๆ เข้าร่วมงานประมาณ 1,400 คน

 

12 มกราคม 2561  เวลา 09.30 น. นายรัฐพล  ธุระพันธ์นายอำเภอชุมแสง เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านคลองยางประชาพัฒนา และ โรงเรียนบึงหมัน (นิรภัยประชานุเคราะห์) ตำบลบางเคียน กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนและอ่านสาสน์คำขวัญประจำปีให้นักเรียนได้รับทราบ  และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ได้นำขนมและสิ่งของไปมอบให้แก่นักเรียนในกิจกรรมนี้ด้วย

13 มกราคม 2561  นายรัฐพล  เวลา 09.00 น. นายรัฐพล  ธุระพันธ์. นายอำเภอชุมแสง เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันเด็ก ณ เทศบาลทับกฤชตำบลทับกฤช  เวลา 09.30 น. นายรัฐพล  ธุระพันธ์. นายอำเภอชุมแสง  เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันเด็ก ณ เทศบาลเมืองชุมแสง     กล่าวให้โอวาทแก่เด็กๆและอ่านสาสน์คำขวัญนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2561 ให้เด็กๆได้รับทราบ  และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ได้นำขนมและสิ่งของไปมอบให้แก่เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านหนองสีซอ ตำบลหนองหม้อ ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหม้อ โดยมี รองผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 สส.พีระเดช ศิริวันสาณฑ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ ผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯตำบลหนองหม้อ พ่อค้าคหบดี ผู้มีอุปการคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน ร่วมงาน

 

13 มกราคม 2561   เวลา 09.00 น.  นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน พร้อมด้วยนางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันในพิธีเปิดการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า) โดยจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ร่วมกันตระหนักถึงบทบาทและเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน รวมถึงการร่วมมือร่วมใจในการสร้างสรรค์และพัฒนาเด็กไทยสู่ความเป็นเลิศทั้งร่างกายและจิตใจ มีความพร้อมที่จะพัฒนาสร้างสรรค์ ประเทศไทยให้มีตวามเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการแสดงรูปแบบต่างๆ การจัดนิทรรศการ การจับสลาก เล่นเกม มอบของขวัญ มอบเงินรางวัล การจัดอาหาร ให้กับเด็กๆ การมอบเกียรติบัตรให้ดับนักเรียนดีเด่น จำนวน 5 ราย มอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กนักเรียนที่ประพฤติมีค่านิยม จำนวน 12 ราย มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน จำนวน 20 ทุน จับสลากมอบจักรยานให้กับนักเรียนที่มาร่วมงานจำนวน 17 คัน พร้อมนำนักเรียนและเยาวชนเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และมีกิจกรรมอื่นที่สร้างความสุขและให้เด็กๆได้ร่วมสนุกอีกหลายกิจกรรมฯลฯ

 

13 มกราคม 2561   เวลา 13.00 น. นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ ประธานเปิดงาน"เด็กดี วิถีไทย"เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งจัดโดย อบต.บ้านแก่ง ณ พิพิธภัณฑ์ที่ว่าการอำเภอบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง อ.เมือง นว. จ.นครสวรรค์

 

13 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.นายสุวิทย์ เดชครุฑ นายอำเภอโกรกพระ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ทต.บางประมุง และเวลา 10.00 น. เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ รร.วัดนากลาง ต.นากลาง

โดย อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอโกรกพระ อำเภอชุมแสง อำเภอตาคลี และอำเภอไพศาลี

 

              11 มกราคม 2561 สถิติจังหวัดนครสวรรค์และเจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน ลงพื้นที่ติดตามการอบรมการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ของคุณครู กศน.วิทยากรแกนนำร่วมกับ TOT อบรมให้กับผู้นำหมู่บ้านที่มีการติดตั้งเน็ตประชารัฐ ที่ ม.4 บ้านหนองสีซอ ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จำนวน 10 หมู่บ้าน 47 คน เพื่อไปขยายต่อให้กับประชาชนในหมู่บ้านเพิ่มอีกหมู่บ้านละ 30-45 คน

หลังจากนั้นได้นำของขวัญไปสวัสดีปีใหม่และเยี่ยมเยียนข้าราชการบำนาญของสำนักงานสถิติจังหวัดที่บ้านด้วย

               โดย  สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์

 

              12 มกราคม 2561 นายอาคม แย้มนวล นายอำเภอแม่วงก์  มอบ ปลัดอาวุโส ร่วมกับ ผู้จัดการ ธกส.สาขาแม่วงก์ เปิดโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำขนาดเล็ก ร่วมกับชุมชน พื้นที่บ้านวังป่าใหญ่ ม.9 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์  พื้นที่การเกษตร 400 ไร่

โดย อำเภอแม่วงก์

 

              11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประทีป ศิลปเทศ  รอง.ผวจ.นว. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ชาญวิทย์ กนกนาก รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2561 และนำเสนอผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์ วิวล์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน

               โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์